Åsa Martinssons CV

Född 1948 i Stockholm.
Uppvuxen i Mariestad, räknar sig som västgöte.
Studentexamen, reallinjens matematiska gren.

Studier tre år på Textilinstitutet i Borås (numera Textilhögskolan) med Ulla Cyrus-Zetterström som lärare i handvävning.

Fil kand med etnologi, arkeologi och konstvetenskap efter studier i Stockholm och Uppsala. Har på senare tid fortsatt studierna i arkeologi med inriktning på tidigmedeltida textilier.

Arbetat med textilkonservering på Livrustkammaren (för Skokloster) och som vik. lärare i textil- och dräkthistoria samt konsthistoria på Fackskolan för huslig ekonomi (numera IHV) i Uppsala.

Sedan 1978 bosatt på Gotland, från 1991 i Visby.

_________________________________________________________________

Började 1979 som egen företagare inom vävning med inriktning kyrkotextil.

"Representerad" i ett flertal kyrkor i Mellansverige och på Gotland.

Första större uppgiften var till domkyrkan i Visby 1985 med fyra uppsättningar samt kåpa till biskopen. Därefter biskopskåpor till Stockholm 1991, Skara 1993, Växjö 1993, Göteborg 1995.

Några andra uppdrag:
Gröna textilier till Uppsala domkyrka 1989.
Två systrars kapell i Kalmar - beskrivs här
Länna kyrka i Södermanland - beskrivs här
Ett särskilt roligt uppdrag var att göra kyrkotextilier till kapellet på Bjärka-Säby.

_________________________________________________________________

En av grundarna till Föreningen Dragsnörena.

Medlem i KIF, Stoftrykker- og Væverlauget i Danmark.

Ordförande i Riksföreningen för handvävning i Sverige, 2005 - 2011.

Ledamot i styret för Leitourgia, nordiskt liturgiskt nätverk, 2006 - 2011.

Generalagent för vävprogrammet WeavePoint i Sverige och i Danmark.
www.m-e.se.

_________________________________________________________________

Utställning tillsammans med grafikern Anne Nilsson, Visby 1998.

Pejling af en ny tid, censurerede meldemsudstillning ved Stoftrykker- og Væverlauget 2002-2003.

Utställningen Kyrktextil 2003 har visats i:
Uppsala domkyrka 2003
Trondheim 2003
Visby 2004.
Lunds Domkyrka 2004
Vår Frue Kirke, Köbenhamn 2006
Tre av mässhakerna har ställts ut i Minneapolis USA 2007