Uppsala domkyrka

Langska huset i Visby

Lunds domkyrka

Köpenhamns domkyrka - Vår Frue Kirke