Välkommen till Kyrkotextil 2003

Utställningen är gjord som en debattutställning, som ett försök till samtal om de kyrkliga textiliernas färger, former och användning. Utställningstexterna finns också här på hemsidan.

Uppsala domkyrka den 20 juli - 7 september 2003

Trondheim, Vår Frue Kirke, den 25 september - 12 oktober 2003

Liturgisk senters Mikkelmesskonferanse 2003 hade temat Kirketekstil i et nytt århundre.

"Temaet er kirketekstilier og intensjonen er å sette fokus på et stort og viktig område innen kirkekunst som ikke bare angår tekstilkunsnere, men i høyeste grad også prester og menighetsarbeidere."

Utställningen öppnades i samband med en kulturvandring runt till de utställningar som gjorts inför konferensen på flera ställen i staden.

Visby, Langska huset 31 januari - 19 februari 2004

Under utställningstiden hölls en samtalskväll med temat:
Mässhaken som plagg och symbol, Om kyrkotextilens utfomning och roll i gudstjänsten.
Medverkande var museichefen Anki Dahlin och doktoranden Jakob Tronêt med lektorn Åke G Sjöberg som samtalsledare.

Lunds domkyrka den 16 juni - 25 juli 2004

Köpenhamns domkyrka, Vår Frue Kirke, 9 juli - 23 oktober 2006

The American Swedish Institute, Minneapolis,
1 juni - 7 oktober 2007

Tre av mässhakarna finns med på utställningen
SACRED BEAUTY: TREASURES FROM SWEDISH CATHEDRALS AND CHURCHES