Sedan början av 1980-talet har jag arbetat med att formge och tillverka kyrkotextil. Det första större uppdraget var till Sancta Maria domkyrka i Visby.

Det blivit många större och mindre uppdrag till kyrkorum runt om i landet. Jag har fått uppdrag att göra kåpor till biskoparna av Visby, Stockholm, Skara, Växjö och Göteborg.

Utställningen - Kyrkotextil 2003 - presenterades först sommaren 2003 i Uppsala domkyrka och har sedan visats i Trondheim, Visby, Lunds domkyrka och i Vår Frue kirke i Köpenhamn.

Under några år har jag mest ägnat mig åt medeltida textilier, dels genom magisterstudier på Högskolan på Gotland, dels genom praktiska experiment i vävstolen. Läs om Risma - mitt medeltidsliv och mina medeltidstextiler.

Hösten 2009 har jag medverkat i Vävmagasinets kyrkotextilnummer (3/09) och hållit ett av föredragen på Leitourgias årskonferans.
Läs under Texter om textil.

Just nu arbetar jag på ett uppdrag för Brännkyrka församling.

BLOGG
Mina olika hemsidor binder jag nu ihop med en blogg om vävning.

Åsa Martinsson

________________________________________________________________________
Uppdaterad 8 januari 2010
Visby Domkyrka
1983 - 1986