Texter om textil

© copyright Åsa Martinsson


I februari 2001 deltog jag som utställare i Kyrkan i Framtiden på Sollentunamässan. Med textilier och texter ville jag inbjuda till reflektion över de liturgiska plaggens utseende och användning. En del av det materialet har jag lagt in på hemsidan.

Kyrkan i framtiden 2001Nämnden för kyrkolivets utveckling, Svenska kyrkan, har publicerat "Levande rum eller museum. Grunder för ett policydokument om kyrkorummet" (Mitt i församlingen 2001:3). Jag deltog i ett seminarium (augusti 1999) som den förberedande gruppen höll.
Mitt anförande på det seminariet har jag lagt in här.

Textilier i heligt rumTidskriften Vävmagasinet 2009/3 har kyrkotextil som tema. I det numret skrev jag tillsammans med Martin Eriksson artikeln "Mässhakens form och färg". Jag har fått tillstånd att publicera artikeln som pdf, direkt ur tidskriften.

Mässhakens form och färg
 The chasuble: its changing shape and colour

November 2009 höll jag ett av föredragen på Leitourgias årskonferens.
Det kan ses som en fortsättning på artikeln.

Läs här