Kyrkotextil

Åsa Martinsson

CV

Född 1948 i Stockholm.

Uppvuxen i Mariestad, räknar sig som västgöte.

Studentexamen, reallinjens matematiska gren.

Studier tre år på Textilinstitutet i Borås (numera Textilhögskolan) med Ulla Cyrus-Zetterström som lärare i handvävning.

Fil kand med etnologi, arkeologi och konstvetenskap efter studier i Stockholm och Uppsala.

Arbetat med textilkonservering på Livrustkammaren (för Skokloster) och som vik. lärare i textil- och dräkthistoria samt konsthistoria på Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala.

Sedan 1978 bosatt på Gotland, från 1991 i Visby.

2015 Mästarbrev i Handvävning.
________________________________________________________________

Började 1979 som egen företagare inom vävning med inriktning kyrkotextil.

Verksförteckning
______________________________________________________________

En av grundarna till Föreningen Dragsnörena.

Medlem i KIF, Stoftrykker- og Væverlauget i Danmark.

Ordförande i Riksföreningen för handvävning i Sverige, 2005 - 2011.

Ledamot i styret för Leitourgia, nordiskt liturgiskt nätverk, 2006 - 2011.

Generalagent för vävprogrammet WeavePoint i Sverige och i Danmark.
www.m-e.se
_________________________________________________________________

Utställning av tre biskopskåpor i Uppsala vid Jubelfesten 1993.

Utställning tillsammans med grafikern Anne Nilsson, Visby 1998.

Pejling af en ny tid, censurerede meldemsudstillning ved Stoftrykker- og Væverlauget 2002-2003.

Utställningen Kyrktextil 2003 har visats i:
Uppsala domkyrka 2003
Trondheim 2003
Visby 2004.
Lunds Domkyrka 2004
Vår Frue Kirke, Köpenhamn 2006
Tre av mässhakerna har ställts ut i Minneapolis USA 2007

Diverse mindre utställningar.

februari 2016

© Åsa Martinssons textilverkstad