Kyrkotextil

Åsa Martinsson

Visby 1985

Foto: Gotlands Museum, Raymond Hejdström

Visby domkyrka S:ta Maria återinvigdes i november 1985 efter en genomgripande restaurering. Konsulterna för restaureringen önskade skänka något tll domkyrkan och när biskopen Tore Furberg fick frågan om det var något särskilt han önskade till domkyrkan var svaret: En ny biskpskåpa. Den som användes i domkyrkan var då den blommiga kåpan från 1751!

Det borde vara i december året innan (jag minns att jag stod med händerna i degen till julbrödet) när domkyrkoarkitekten Jerk Alton ringde. Han frågade om jag ville väva en biskopskåpa till Visby. Men den måste vara färdig till återinvigningen, klarade jag det? Då sväljer man och säger - visst, det gör jag.

Kåpan utformades tillsammans med biskopen. Han hade några önskemål: Det ska vara en Mariakåpa, en återhållsam kåpa. Och han ville få in de gotländska kyrkoinvigningskorsen på något sätt. Marias färg är blå, och eftersom jag vid den tiden skulle väva de blå textilierna till domkyrkan så är den vävd i samma varp som de övriga textilierna, men med en mildare färg i inslaget.

Textilierna till Visby domkyrka var mitt första stora uppdrag. Nu skulle jag dessutom få göra biskopskåpan!

I mappen med materialet ligger ett papper med tunna blyertsstreck. Jag tror att det pappret har att göra med när jag ritade de gröna textilierna, för där finns fåglarna som hör dit. Det här är i alla fall utgångspunkten till hela kåpan.

Nu finns denna Maria-bild med sitt barn på kåpans sköld. De är inneslutna i en gemensam gyllene gloria.

Bak på kåpan leder Jesse stam, invävt med silverlurex, upp till Maria och barnet. "Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam."

"Ave Maris Stella" - Visby är omgivet av havet, vågorna finns på kåpan. Marias sorger och glädjeämnen lyser som rosor, röda och vita rosor inplockade med silke. På brämet finns, enligt biskopens önskemål, 12 gyllne invigningskors och Mariamonogram.

Alla biskopens önskemål blev uppfyllda - utom att kåpan skulle vara återhållsam. Blått, silver, rosor i silke blir inte återhållsamt.

Kåpan blev färdig till återinvigningen och då bar biskopen den för första gången.

Till kåpan hör mitra och en blå och en vit stola.
Kåpan har nu burits av fem biskopar.

februari 2016, rev januari 2019

© Åsa Martinssons textilverkstad