Kyrkotextil

Åsa Martinsson

Välkommen till mina sidor om kyrkotextil

Sedan 1979 har jag inom vävningen haft min huvudsakliga inriktning på kyrkotextil. Nu är det dags att presentera en överblick av min verksamhet och dela med mig av de erfarenheter och kunskaper jag samlat på mig under 40 år som formgivare och yrkesvävare.

* Hur jag gått till väga när jag arbetat med ett uppdrag.
* Vilka impulser jag inspirerats av.
* Om mina studier och tankar kring textiliernas roll i kyrkans liturgi.

När jag beskriver textilierna är det inte enbart det färdiga resultatet som står i fokus, utan arbetsgången från beställning till det färdiga resultatet.

Att det just var kyrkotextil som blev min textila inriktning beror väl mest på tillfälligheter. Ett uppdrag leder till att annat och så vidare. Jag började, som de flesta, med att studera vad som gjorts tidigare inom det svenska området och att läsa de böcker som finns på svenska om de liturgiska textilierna.

Mycket snart upptäckte jag att det är främst konstvetarna som visat det största intresset för kyrkans textilier, inte teologerna. Textilierna beskrivs som konstverk, inte deras funktion som plagg. Mässhakarna avbildas oftast utbredda, inte så som de ser ut när de används. Kyrkan själv nöjer sig mest med att räkna upp vilka textilier som ingår och vilka färger de har. Mycket sällan finns det någon beskrivning om vad de tillför liturgin. De är bara något som finns.

Detta gjorde att mina studier sträckte sig ut mot det övriga Europa. Jag fick lära mig om de strömningar som föregick den förnyelse av paramenta som ägde rum här i Sverige omkring 1900. Och om den liturgiska rörelsen under förra århundradet. Jag har försökt att följa de två spår som jag sett - det ena där man betraktar textilierna ur en rent konstnärlig synvinkel, det andra där man främst uppfattar textilierna som plagg och en del av det liturgiska skeendet.

De senaste åren använder jag mina erfarenheter mest för att väva till våra medeltida äventyr. Om dem kan man läsa på min andra hemsida. www.textilverkstad.se.


Uppdrag


Texter


Utställningar


CV


Kontakt


Till salu


Februari 2019
Till salu
Uppdrag, Fem biskopskåpor - Göteborg

Januari 2019 Utställningar - Kyrkotextil 2003

För ett par år sedan började jag med att arbeta om hemsidan.
Nu gör jag ett nytt försök att lägga in texter och listar de nya texterna här allteftersom.

© Åsa Martinssons textilverkstad 2019